Özgeçmiş ve İş Deneyimi

Doç. Dr. Mustafa Kalkan

Doğum Yeri ve Yılı: Oltu-Erzurum & 22. 09. 1970.
Yüksek Öğrenimi: Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Doktora: Yusuf Balasagun Kırgız Millî Devlet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anabilim Dalı: Genel Türk Tarihi.
Çalışma Alanları: Orta Asya (Kültür) Tarihi, Etnik Tarih.
İlgi Alanları: Fizikî Antropoloji, Etnogenetik.
Medeni Hali: Evli, Kazakhan, Tengrikut ve Aymelek adında üç çocuk sahibidir
Hobileri: Savaş sanatları, eski eserler, balık avcılığı.

RESMİ GÖREV YERLERİ:
Rusya Federasyonu, Kazan Devlet Pedegoji Üniversitesi; Tarih Fakültesi Orta Asya Tarihi Bölümü / Tataristan / Çuvaşistan (1993-1995).
Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi (1995-1996).
Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü (1996).
Abay Devlet Üniversitesi, Türkoloji Fakültesi Orta Asya Tarihi Bölümü- Kazakistan (1997).
Abılay Han Alem Dilleri Üniversitesi, Türkoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü-Kazakistan (1998).
Taşkent El Yazmaları Arşivi- Özbekistan (1999).
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1999-2003).
Yusuf Balasagun Kırgız Millî Devlet Üniversitesi, Tarih Fakültesi Kırgızistan Tarihi Bölümü-Kırgızistan (2003-2004).
Askerlik Görevi, 2005.
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Kırgızistan Oş Türkoloji Projesi (2007-2008).
Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (2010-..)

EDİTÖRLÜK ve KOORDİNATÖRLÜKLER:
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü (2000–2002)
Kırgızistan Oş Türkoloji Koordinatörlüğü (2007–2008)

LİSANS ve MASTER DÜZEYİNDE VERDİĞİ DERSLER :
İslâm Öncesi Türk Tarihi IV (Z) I. ve II. Sömestr
İslâm Öncesi Türk Kültür Tarihi IV (Z) I. ve II. Sömestr
Türk Tarihi ve Kültürü IV (Z) I. ve II. Sömestr
Türk-Moğol Kavimleri Tarihi II (Z) II. Sömestr
Ortaçağ Savaş Sanatları Tarihi II (S) II. Sömestr
Türk Dünyası Tarihi II (S) II. Sömestr
Ruslar ve Orta Asya Stratejileri Tarihi II (S) II. Sömestr
Türk Cumhuriyetleri Tarihi I (S) I. Sömestr
Uygarlık Tarihi (Z) I. Sömestr
Fiziki Antropoloji (Z) II. Sömestr

İletişim:
Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fak. Tarih Böl. Bşk. Çankırı-Türkiye
Tel:05367317567
E Mail: www.kazakhan.org kalkan12@hotmail.com kazakhan2000@yahoo.com