Türk

Dünyası

Asya kıtası, asırlarca dünya tarihine hükmetmiş bir coğrafyadır; fakat ilim alemi XIX. yüzyıla kadar bu coğrafyanın tarihini ayrıntılı olarak araştırmamış, adeta unutulmaya terk etmiştir. İnsanoğlunun kültür hayatını zirveye çıkararak büyük imparatorluklar kurduğu bu coğrafya, çağı içinde diğer kıtalardaki kültürel, ekonomik ve askeri gelişmeleri fersah fersah geçmiştir…

Mustafa KALKAN’ın makaleleri

Kazak Web Siteleri

Kırgız Web Siteleri

Tercüme Aktarma Makaleler

Medya

Türk Dünyası

Doç. Dr. Mustafa KALKAN

Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü

Bize Yazın

© Kazakhan 2024. Tüm Hakları Saklıdır.

Çevir